Biziň toparymyz
Biziň kollektiwimiz innowasiýalara bolan hyjuwdan ruhlanan hem-de görnükli tehniki endiklere eýe bolan aýratyn hünärmenlerden durýar.
Biziň toparymyz
Biziň kollektiwimiz innowasiýalara bolan hyjuwdan ruhlanan hem-de görnükli tehniki endiklere eýe bolan aýratyn hünärmenlerden durýar.
©HJ Belli tilsimat
+993 65 614757
info@bellitm.com
Aşgabat ş., "Joşgun" söwda merkezi